Jouw verhaal

is ons verhaal

Jouw verhaal is ons verhaal, strijd mee en stem SP!

Strijd voor sociale vooruitgang!

Vele politieke partijen noemen Smallingerland een sociale gemeente, maar is onze gemeente dat nog wel? Door jarenlang liberaal beleid onder leiding van Rutte hebben we sociale achteruitgang gekregen waarvan de inwoners de rekening moeten betalen. De lasten werden verhoogd en sociale voorzieningen werden wegbezuinigt. De vastgestelde sociale koers “De kracht van Smallingerland waarbij iedereen kan en wil meedoen” zal alleen met echt ander landelijk en lokaal beleid tot uitvoer komen. De lokale afdelingen van Rutte 4 zullen dat foute landelijk beleid niet tegengaan. De SP strijdt wel voor echte sociale vooruitgang.

Dat gaan we doen door te Luisteren naar jouw verhaal want daar begint ons verhaal. De uitkomst van al die verhalen zetten we om naar ons politieke verhaal en acties. Hiermee stoppen we de politieke spelletjes en zorgen dat het weer over de inhoud gaat. We zorgen dat de oorzaken van de problemen van het alsmaar stijgende aantal mensen in armoede worden aangepakt. Smallingerland is een gemeente waar bijna 1 op de 3 huishouden betalingsachterstanden hebben, waarvan ruim 2100 geregistreerde problematische schulden hebben en er ruim drie duizend huishoudens op of onder de armoedegrens leven. Dat vinden wij zeker geen sociale gemeente en is er veel meer nodig dan alleen armoedebeleid!

Wij willen van armoede beleid naar armoede bestrijding! Dit gaan we doen door de kostendelersnorm af te schaffen, hogere lonen te op nemen in gemeentelijke aanbestedingen zodat de chauffeurs in het leerlingen- en WMO-vervoer, de huishoudelijke hulp en de werknemers van alle andere dienstverleners fatsoenlijke contracten en salarissen gaan krijgen.

  • 00Dagen
  • 00Uur
  • 00Minuten