Duurzaamheid & lokale energiecoöperaties

De omslag naar een samenleving die niet meer afhankelijk is van gas en olie is ingrijpend. Energie wordt zichtbaar in het landschap. Lokale energie coöperaties zijn een goede manier om deze omslag te maken. Dorpen, wijken en buurten worden uitgedaagd en geholpen om met plannen te komen. Hiermee houden zij invloed over eigen toekomst, maar ook die van hun omgeving. De baten van de lokaal opgewekte energie komen ten goede aan de eigen omgeving. Ook bij grootschalige opwek van elektriciteit of warmtenetten moeten inwoners aan de voorkant worden betrokken. Acceptatie en verdeling van lusten en lasten moeten zo vroeg mogelijk worden besproken. De komende periode zal een start worden gemaakt om met onze inwoners te spreken over deze transitie. Uiteindelijk moet voor iedere woning, buurt, wijk of dorp een plan komen om de warmtevoorziening aardgas loos te maken.