Jamal Al Sari

Ik, Jamal, ben een vluchteling.

Vierentwintig jaar geleden ben ik naar Nederland gevlucht. De eerste vier jaar verbleef ik in een AZC en dat was beslist geen leuke tijd!

Ik ben 54 jaar oud en geboren in Irak. Door te vluchten liet ik alles achter: mijn cultuur, mijn manier van leven, mijn familie, alles waar ik mee vertrouwd was en wat zin gaf aan mijn leven.

Ik kwam in een vreemd land met een totaal andere cultuur, gewoontes en sprak de taal niet. Hoe geef je weer zin en betekenis aan je leven, ver weg van je vertrouwde vaderland?

Hier in Nederland kreeg ik een vriendin. Met haar heb ik samengewoond en zij heeft mij een kind geschonken. Ook kreeg ik hier werk. Ik ben nu al 14 jaar buschauffeur, nu in dienst van Arriva.

Daarnaast ben ik fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad. Als raadslid wil ik naast u en jou staan. Jouw verhaal is mijn verhaal. Ik wil een stem zijn voor jou in de gemeenteraad. Ik wil voor problemen effectieve oplossingen aandragen, geen loze beloften doen maar echte daden tonen.

Ik ga met al mijn strijdmakkers, en dat zijn er inmiddels velen, de strijd aan voor jou.

Strijden voor de mensen die zich niet meer gehoord voelen, strijden voor hen die, om wat voor reden, hulp nodig zijn. Strijden voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

Ik wil de oorzaak van deze problemen aanpakken, alternatieven aandragen en zo hun situatie helpen verbeteren.

Deze strijd wil ik voor jou voeren; niet alleen op straat maar ook in de gemeenteraad.