Ronald van der Molen

Ronald van der Molen (55) is sinds mei 2021 Raadslid en nu lijsttrekker voor de SP in Smallingerland.Daarnaast is hij horeca ondernemer en wandelcoach. Praktisch, benaderbaar en sociaal!

Heb je het idee dat je het eigen verhaal van de SP vertelt in de campagne?
Ja, dit is het! We zijn een betrouwbare partij. Als SP hebben we een andere ambitie in de politiek. Misschien omdat we een groot deel van ons raadsvergoeding afgeven. We staan te popelen om te laten zien hoe het anders kan. We gaan voor sociale vooruitgang en staan dicht bij onze inwoners.

Wat doet de SP anders dan andere partijen?
Bij de SP staat het belang van gewone mensen altijd voorop. In de zorg, op het werk en in de buurt wij willen dan ook dat we ervoor moeten zorgen dat Smallingerland een gemeente wordt waar iedereen kan meedoen en niemand achterblijft. Het is belangrijk dat meer bedrijven zich vestigen in Smallingerland, zodat de werkgelegenheid toeneemt. Vooral vaste banen met een fatsoenlijk loon. In Smallingerland leeft 10% onder de armoedegrens. Daar willen we voor opkomen, passend werk aanbieden. Hier komt de SP voor op. Dat kan en moet echt anders.

Waar wil je graag verder over praten in de campagne?
Ik heb ondervonden dat onze gemeente niet altijd op de juiste manier meewerkt en meedenkt met ons en daarmee juist de kleine ondernemers afremt of zelfs tegenwerkt. Het besef om kleine bedrijven te kunnen behouden moet daarom nog beter binnendringen in de politiek.

Toch omarmen kiezers niet massaal de SP. Hoe kan dat?
Ik zou iedereen willen oproepen om op 16 maart te stemmen. Om goed te kijken wat andere partijen beloven en hebben waargemaakt de afgelopen jaren.

Wat is het onderscheidend vermogen van de SP?
We zijn een partij die in de haarvaten van de samenleving aanwezig is.
De SP is altijd in de wijken, het is de essentie van de SP om op te komen voor de mensen die niet gehoord worden. Wij lopen op straat, geven gehoor aan wat de inwoners nu eigenlijk echt vinden en nemen dit mee in gesprek met de gemeenteraad. Wanneer het niet lukt in de gemeenteraad gaan we gezamenlijk met de inwoners de strijd aan. Actie voeren helpt altijd.