Veiligheid

Veiligheid

SP wil dat Smallingerland een gemeente is waar iedereen zich prettig voelt, waar ondernemers zich graag willen vestigen en waar je aangenaam kunt wonen, werken en recreëren. Op al die fronten is veiligheid een noodzakelijke randvoorwaarde. Dit betekend dat mensen zich veilig moeten voelen en dat de aandacht voor veiligheid- voor criminaliteit, overlast, leefbaarheid – in verhouding staat tot de omvang en aard van problemen. Veiligheid is een onderwerp dat hoge prioriteit heeft, leven in veiligheid is onbetaalbaar. Het gebrek aan veiligheid is op dit moment een groot probleem in gemeente Smallingerland.

We horen van veel inwoners dat het onveilig is in de te donkere parken. Zij geven aan ’s avonds (na 18.00 uur) de hond niet meer durven uit te laten of even naar een vriendin te lopen, terwijl dit tot twee jaar geleden geen enkel probleem was. “Het Thalenpark is niet wat het geweest is” aldus Janny,  die in de nabijheid van het Thalenpark woont. “Onlangs ben ik lastiggevallen en onwenselijk betast, met paniekaanvallen tot gevolg. Hierdoor laat mijn partner mij niet meer alleen over straat gaan”. Ook wordt het overdag onprettiger in de parken, inwoners gaan steeds minder vaak het park in. De uitstraling van overlast gevende groepen jongeren en rondhangende dealende junkies geeft hun een beangstigend gevoel.

Rondom de parken wonen veel mensen op leeftijd, en het dagelijkse rondje door het park doet hen goed. Het park niet meer in gaan betekent direct iets voor hun lichamelijke én geestelijke welbevinden. De Coronacrisis heeft al een enorme impact op het sociale contact van de ouderen waardoor deze belemmeringen gevolgen heeft op de geestelijke gezondheid. Inwoners met huisdieren kunnen hun dier en zichzelf minder goed de vrijheid en ruimte in het groen bieden.

Dat er zoveel bezuinigd is op politie is dan ook rondom onnozel. Inwoners geven aan zelden een agent of BOA te zien in hun wijk, laat staan dat ze weten wie de betreffende wijkagent is. Het sluiten van de politiebureaus is in tegenstrijd met de onveilige situaties die zich voortdoen in gemeente Smallingerland. Wijkagenten zijn de oren en ogen van de politie en horen in de buurt te zijn.

De urgentie om de veiligheid in gemeente Smallingerland aan te pakken is ons duidelijk. Er moet direct actie ondernomen worden om het weer aangenaam en veilig te maken voor onze inwoners. Het plaatsen van meer verlichting zal direct helpen en is eenvoudig te realiseren. Wij willen dat de aandacht wordt gevestigd op veiligheid op straat i.p.v. de focus leggen op het schrijven van parkeerboetes en andere zaken die ten koste gaan van de veiligheid van de inwoners van gemeente Smallingerland. Het inzetten van meer BOA’s is noodzakelijk zolang er onvoldoende politie aanwezig is op straat. BOA’s omscholen tot politieagent zal een oplossing zijn voor de langere termijn om het tekort aan politieagenten te verhelpen.