Campagne Nieuws

Ronald van der Molen

Ronald van der Molen (55) is sinds mei 2021 Raadslid en nu lijsttrekker voor de SP in Smallingerland.Daarnaast is hij horeca ondernemer en wandelcoach. Praktisch, benaderbaar en sociaal!

Heb je het idee dat je het eigen verhaal van de SP vertelt in de campagne?
Ja, dit is het! We zijn een betrouwbare partij. Als SP hebben we een andere ambitie in de politiek. Misschien omdat we een groot deel van ons raadsvergoeding afgeven. We staan te popelen om te laten zien hoe het anders kan. We gaan voor sociale vooruitgang en staan dicht bij onze inwoners.

Wat doet de SP anders dan andere partijen?
Bij de SP staat het belang van gewone mensen altijd voorop. In de zorg, op het werk en in de buurt wij willen dan ook dat we ervoor moeten zorgen dat Smallingerland een gemeente wordt waar iedereen kan meedoen en niemand achterblijft. Het is belangrijk dat meer bedrijven zich vestigen in Smallingerland, zodat de werkgelegenheid toeneemt. Vooral vaste banen met een fatsoenlijk loon. In Smallingerland leeft 10% onder de armoedegrens. Daar willen we voor opkomen, passend werk aanbieden. Hier komt de SP voor op. Dat kan en moet echt anders.

Waar wil je graag verder over praten in de campagne?
Ik heb ondervonden dat onze gemeente niet altijd op de juiste manier meewerkt en meedenkt met ons en daarmee juist de kleine ondernemers afremt of zelfs tegenwerkt. Het besef om kleine bedrijven te kunnen behouden moet daarom nog beter binnendringen in de politiek.

Toch omarmen kiezers niet massaal de SP. Hoe kan dat?
Ik zou iedereen willen oproepen om op 16 maart te stemmen. Om goed te kijken wat andere partijen beloven en hebben waargemaakt de afgelopen jaren.

Wat is het onderscheidend vermogen van de SP?
We zijn een partij die in de haarvaten van de samenleving aanwezig is.
De SP is altijd in de wijken, het is de essentie van de SP om op te komen voor de mensen die niet gehoord worden. Wij lopen op straat, geven gehoor aan wat de inwoners nu eigenlijk echt vinden en nemen dit mee in gesprek met de gemeenteraad. Wanneer het niet lukt in de gemeenteraad gaan we gezamenlijk met de inwoners de strijd aan. Actie voeren helpt altijd.

Jamal Al Sari

Ik, Jamal, ben een vluchteling.

Vierentwintig jaar geleden ben ik naar Nederland gevlucht. De eerste vier jaar verbleef ik in een AZC en dat was beslist geen leuke tijd!

Ik ben 54 jaar oud en geboren in Irak. Door te vluchten liet ik alles achter: mijn cultuur, mijn manier van leven, mijn familie, alles waar ik mee vertrouwd was en wat zin gaf aan mijn leven.

Ik kwam in een vreemd land met een totaal andere cultuur, gewoontes en sprak de taal niet. Hoe geef je weer zin en betekenis aan je leven, ver weg van je vertrouwde vaderland?

Hier in Nederland kreeg ik een vriendin. Met haar heb ik samengewoond en zij heeft mij een kind geschonken. Ook kreeg ik hier werk. Ik ben nu al 14 jaar buschauffeur, nu in dienst van Arriva.

Daarnaast ben ik fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad. Als raadslid wil ik naast u en jou staan. Jouw verhaal is mijn verhaal. Ik wil een stem zijn voor jou in de gemeenteraad. Ik wil voor problemen effectieve oplossingen aandragen, geen loze beloften doen maar echte daden tonen.

Ik ga met al mijn strijdmakkers, en dat zijn er inmiddels velen, de strijd aan voor jou.

Strijden voor de mensen die zich niet meer gehoord voelen, strijden voor hen die, om wat voor reden, hulp nodig zijn. Strijden voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

Ik wil de oorzaak van deze problemen aanpakken, alternatieven aandragen en zo hun situatie helpen verbeteren.

Deze strijd wil ik voor jou voeren; niet alleen op straat maar ook in de gemeenteraad.

Duurzaamheid & lokale energiecoöperaties

De omslag naar een samenleving die niet meer afhankelijk is van gas en olie is ingrijpend. Energie wordt zichtbaar in het landschap. Lokale energie coöperaties zijn een goede manier om deze omslag te maken. Dorpen, wijken en buurten worden uitgedaagd en geholpen om met plannen te komen. Hiermee houden zij invloed over eigen toekomst, maar ook die van hun omgeving. De baten van de lokaal opgewekte energie komen ten goede aan de eigen omgeving. Ook bij grootschalige opwek van elektriciteit of warmtenetten moeten inwoners aan de voorkant worden betrokken. Acceptatie en verdeling van lusten en lasten moeten zo vroeg mogelijk worden besproken. De komende periode zal een start worden gemaakt om met onze inwoners te spreken over deze transitie. Uiteindelijk moet voor iedere woning, buurt, wijk of dorp een plan komen om de warmtevoorziening aardgas loos te maken.

Jongeren en drugsgebruik

Bescherm onze jongeren

De jeugd is onze toekomst. Hun veiligheid en gezondheid is onze hoogste prioriteit in SP Smallingerland. Wij vernemen dat scholieren en studenten, soms van 14 en 16 jaar, drugs gebruiken, kopen en verkopen. Zij zijn hiermee slachtoffers van drugsdealers. Op de VWO, HAVO, MAVO en VMBO zijn er slachtoffers van georganiseerde criminaliteit. Wij van SP Smallingerland maken ons erg zorgen over onze kinderen en willen van de gemeentepolitie en andere organisaties een goede samenwerking en een goed plan voor de veiligheid en gezondheid van onze kinderen.

De drugshandel in Smallingerland wordt de laatste jaren erger. Er zijn veel kleine drugsdealers. Er is een structurele oplossing nodig om hen voor het gerecht te slepen, want wij willen hen niet op de straten van Smallingerland.

Leefbaarheid & groen onderhoud

Lokale leefomgeving

Onze leefomgeving is een belangrijk onderwerp voor de SP.

Als bewoners zich veilig voelen en er is een gezonde basis m.b.t. sport en spel faciliteiten, voelen bewoners zich prettiger en gelukkiger blijkt uit onderzoek. Het is dan ook belangrijk dat hier serieus door de gemeente op wordt ingezet om inwoners te laten bewegen naar een gezonde leefstijl, en er voor te zorgen dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt en stad. Wijkcentra dienen er voor om te zorgen dat er een grotere cohesie in de wijk wordt bereikt vindt de SP. Daarom moeten de centra een open en toegankelijk karakter uitstralen, en er moet voor gezorgd worden dat er genoeg activiteiten worden georganiseerd voor alle lagen van de bevolking.

Groen onderhoud

In de gemeente is deze zomer veel discussie geweest over het groenonderhoud en maai beleid van de gemeente. Door bezuinigingen werd er minder gemaaid en veel inwoners ervaren dit als overlast.

De SP is van mening dat er een goed maaibeleid moet worden gevoerd om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook vind de SP het belangrijk of er eventueel alternatieve mogelijk heden zijn dus niet alles of niks. Op sommige plaatsen is het prima om minder te maaien maar op andere plaatsen kan dit ronduit gevaarlijk zijn. Voor de biodiversiteit is het een goede zaak om op bepaalde plaatsen niet te maaien. Afgelopen zomer werden er zelfs wilde orchideeën aangetroffen in de bermen. Voor de bijen- en insecten stand is het een goede zaak dat er niet overal meer wordt gemaaid.

Veiligheid

Veiligheid

SP wil dat Smallingerland een gemeente is waar iedereen zich prettig voelt, waar ondernemers zich graag willen vestigen en waar je aangenaam kunt wonen, werken en recreëren. Op al die fronten is veiligheid een noodzakelijke randvoorwaarde. Dit betekend dat mensen zich veilig moeten voelen en dat de aandacht voor veiligheid- voor criminaliteit, overlast, leefbaarheid – in verhouding staat tot de omvang en aard van problemen. Veiligheid is een onderwerp dat hoge prioriteit heeft, leven in veiligheid is onbetaalbaar. Het gebrek aan veiligheid is op dit moment een groot probleem in gemeente Smallingerland.

We horen van veel inwoners dat het onveilig is in de te donkere parken. Zij geven aan ’s avonds (na 18.00 uur) de hond niet meer durven uit te laten of even naar een vriendin te lopen, terwijl dit tot twee jaar geleden geen enkel probleem was. “Het Thalenpark is niet wat het geweest is” aldus Janny,  die in de nabijheid van het Thalenpark woont. “Onlangs ben ik lastiggevallen en onwenselijk betast, met paniekaanvallen tot gevolg. Hierdoor laat mijn partner mij niet meer alleen over straat gaan”. Ook wordt het overdag onprettiger in de parken, inwoners gaan steeds minder vaak het park in. De uitstraling van overlast gevende groepen jongeren en rondhangende dealende junkies geeft hun een beangstigend gevoel.

Rondom de parken wonen veel mensen op leeftijd, en het dagelijkse rondje door het park doet hen goed. Het park niet meer in gaan betekent direct iets voor hun lichamelijke én geestelijke welbevinden. De Coronacrisis heeft al een enorme impact op het sociale contact van de ouderen waardoor deze belemmeringen gevolgen heeft op de geestelijke gezondheid. Inwoners met huisdieren kunnen hun dier en zichzelf minder goed de vrijheid en ruimte in het groen bieden.

Dat er zoveel bezuinigd is op politie is dan ook rondom onnozel. Inwoners geven aan zelden een agent of BOA te zien in hun wijk, laat staan dat ze weten wie de betreffende wijkagent is. Het sluiten van de politiebureaus is in tegenstrijd met de onveilige situaties die zich voortdoen in gemeente Smallingerland. Wijkagenten zijn de oren en ogen van de politie en horen in de buurt te zijn.

De urgentie om de veiligheid in gemeente Smallingerland aan te pakken is ons duidelijk. Er moet direct actie ondernomen worden om het weer aangenaam en veilig te maken voor onze inwoners. Het plaatsen van meer verlichting zal direct helpen en is eenvoudig te realiseren. Wij willen dat de aandacht wordt gevestigd op veiligheid op straat i.p.v. de focus leggen op het schrijven van parkeerboetes en andere zaken die ten koste gaan van de veiligheid van de inwoners van gemeente Smallingerland. Het inzetten van meer BOA’s is noodzakelijk zolang er onvoldoende politie aanwezig is op straat. BOA’s omscholen tot politieagent zal een oplossing zijn voor de langere termijn om het tekort aan politieagenten te verhelpen.